home
menu

Schilperoortstraat 45 A, Rotterdam

EXECUTIEVEILING; 5 september 2018 vanaf 13:30 uur, ten overstaan van Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam. (Bij de notaris kunt u alle actuele informatie opvragen nadat u op www openbareverkoop nl hebt gekeken)

BEZICHTIGING: De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan staat dat op www openbareverkoop nl

VEILING: Een veiling is een andere benaming voor openbare verkoop. De plaats en tijd zijn vooraf bepaald. De voorwaarden aangaande de verkoop kunt u vinden op www openbareverkoop nl

BIEDINGEN: t/m 21-08-2018 24:00 kunt u onderhands/schriftelijk een bieding uitbrengen bij de notaris. Mocht er op 21 augustus 2018 geen bieding binnengekomen zijn die toereikend is, kan kan er alsnog op de datum van veilen, 5 september 2018 worden geboden.

A.)) het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met kelder en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Schilperoortstraat 45A te Rotterdam (postcode 3082 SP), kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640-A, appartementsindex 5, uitmakende het tweeëndertig/negenennegentigste (32/99e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende een perceel grond, gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie E, nummer 3829, groot één are en twaalf centiare, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een pand met verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Schilperoortstraat 45ABC;
B.)) het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de begane grond met verder aan- en toebehoren, gelegen achter Schilperoortstraat 45ABC te Rotterdam (postcode 3082 SP), kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640- A, appartementsindex 10, uitmakende het één/negenennegentigste (1/99e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“spltsingstekening: gang, meterkats, wc-douche, sl kamer, berging, woonkamer, keuken, trap naar kelder.”
(bron: taxatierapport april 2018)

VRAGEN: Kamminga makelaars biedt het appartement aan op funda, vragen over het object kunt u stellen bij de notaris (zie hierboven).

RECHTEN: Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen). Kamminga Makelaars is niet in het appartement geweest, de informatie komt uit het taxatierapport april 2018, verkoper of koper kan Kamminga makelaars hier niet aansprakelijk voor stellen.

Lieuwe Jan Kamminga

Register Makelaar Taxateur
06 123 555 33
088 299 8 999
ljkamminga@kammingamakelaars.nl


MAAK EEN AFSPRAAK